Projecten

Muziek is leuk! Muziek is voor iedereen! Muziek verbindt!

Ilsje verzorgt muziekprojecten op locatie in verschillende vormen. Te denken valt aan muziekworkshops, muziekeducatieve projecten en meer muziektherapeutische projecten.

In muziekworkshops staan bezig zijn met, en plezier beleven aan muziek centraal. Muziek wordt als activiteit aangeboden. In een groep wordt gemusiceerd, gecomponeerd of naar een audio/video/live uitvoering toegewerkt. Muziekworkshops zijn bijvoorbeeld geschikt voor feestelijke gelegenheden, bedrijfsuitjes en buitenschoolse opvang.

In muziekeducatieve projecten staan het spelenderwijs aanleren van muzikale vaardigheden en muzikale kennis centraal. Muziekeducatieve projecten zijn bijvoorbeeld geschikt voor groepen kinderen op scholen.

In meer muziektherapeutische projecten wordt in meerdere bijeenkomsten muziek als middel gebruikt om op non-verbale manier te werken aan bepaalde doelen in groepen. De inhoud en de doelstellingen van de projecten worden vooraf besproken en afgestemd met de opdrachtgever. Mogelijke doelstellingen binnen groepen zijn; Werken aan weerbaarheid, bondjesvorming, dysfunctionele rollen, pestgedrag, communicatie, interactie, groepscohesie, assertiviteit, zelfvertrouwen, gehoord worden, grenzen stellen, vertrouwen onderling, leiding/sturing, samenwerking. Ilsje beschikt over een groot aantal muzikale werkvormen die thema- en doelgericht in te zetten zijn. Muziektherapeutische projecten zijn geschikt voor scholen, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties die voor bepaalde groepen mensen veranderingsprocessen teweeg willen laten brengen.

Ilsje werkte mee aan buitenlands projecten. Met Joop Supit is in oktober 2012 in de studio van Sytse Broersma een mini-cd met Molukse muziek ontstaan, waarvan de opbrengsten volledig gaan naar Ambon, het Molukse eiland dat augustus 2012 werd getroffen door aardverschuivingen en overstromingen. December 2012 hebben Ilsje en Joop daar huisvestings-, hygiene-, onderwijs- en muziekprojecten opgezet die in 2013 een vervolg zullen krijgen.

Eind 2013 vertrok Ilsje naar Jordanie om met Syrious Mission muziekworkshops te verzorgen voor Syrische vluchtelingen.


Neem contact op voor meer informatie over de projecten.

ilsjemerk@hotmail.com
06-489 79 387